Alle berichten door op marc schevelenbos

pictogrammen

Als een brandweerman op hotel gaat, is het eerste wat hij doet controleren waar de vluchtwegen en nooduitgangen zijn.
In geval van nood moet je op die manier niet meer op zoek gaan!

Om de nooduitgangen en vluchtwegen op een uniforme manier aan te geven gebruikt men pictogrammen.
Dergelijke pictogrammen komen op heel wat plaatsen terug, zowel op werk als in de vrije tijd.
Bijvoorbeeld; op hotel, in winkels, op je werk, op een grootschalig evenement, in een vliegtuig, in een tunnel enzovoort.

Omdat we regelmatig zien dat de foutieve pictogrammen gebruikt worden geven we hier een overzicht van de belangrijkste pictogrammen met een woordje uitleg.
De te gebruiken pictogrammen zijn opgenomen in de wetgeving, de keuze is dus niet vrij!

Vluchtweg:

Een vluchtweg is de route die je kan volgen om een uitgang of een nooduitgang te bereiken.
De pictogram geeft dus aan wat op een bepaalde plaats, de mogelijke of meest nabije uitgang(en) zijn.
Het groene pictogram laat een wit mannetje zien dat naar de witte deur loopt!
Alternatief kan hetzelfde maar zonder mannetje worden gebruikt op plaatsen waar weinig plaats is.

 

Indien de uitgang op een andere etage ligt dan moet een bord gebruikt worden met groene achtergrond met een trap en een opgaande of dalende richting van de vluchtweg.

Vluchtwegen en trappen die naar de uitgangen leiden moeten minstens 80 cm vrije breedte hebben en moeten steeds vrij zijn van obstakels.

Uitgang en nooduitgang:

Een nooduitgang is een deur die rechtstreeks toegang geeft rechtstreeks naar buiten of een andere veilige plaats, van waaruit men verder naar buiten kan gaan. (bvb ander brandcompartiment of trappenhal).
Reglementaire nooduitgangen hebben een vrije doorgang, als ze helemaal open staan, van minimaal 80 cm en draaien in de richting van de vluchtrichting (naar buiten draaiende deuren).
Deze worden aangegeven met een groen bord met een vierkant die het lokaal voorstelt en een pijl met de vluchtrichting.
Dergelijke deur is ook altijd eenvoudig te openen zonder dat eerst sloten of grendels moeten losgemaakt worden.

Een deur die wel toegang geeft naar buiten maar bijvoorbeeld smaller is dan 80 cm of naar binnen draait, wordt aangegeven met hetzelfde pictogram maar dan zwart op een witte achtergrond.

Een uitgang die niet voldoet aan de voorwaarden voor een nooduitgang kan ook aangeven worden met volgende pictogram:

Verzamelplaats

In bedrijven of bij evenementen is het belangrijk om te kunnen controleren of iedereen effectief buiten is. Als iedereen dan zomaar buiten gaat of naar huis zou rijden, is het onmogelijk om dit te controleren.
Daarom worden verzamelplaatsen afgesproken.
Deze verzamelplaatsen zijn gelegen op plaatsen waar de aanwezigen de hulpdiensten hinderen.

Blusmiddelen

Een draagbaar blusapparaat:
Dit kan een blustoestel zijn met poeder, water-schuim of een CO2 toestel.

Blusdeken:

Brandhaspel:

De afmeting van de gebruikte borden pictogrammen moet zo zijn dat ze vanaf elke plaats in de ruimte goed kunnen gezien worden.
Voor advies over de borden hun afmetingen en waar je ze moet hangen kan je terecht bij de brandweer.

 

 

Huisnummer zichtbaar?

Niet elke interventie kan je van op grote afstand zien!

Al eens op zoek geweest naar een huisnummer in een donkere straat?

Wij komen het regelmatig tegen!
Zorg jij er voor dat je huisnummer steeds duidelijk zichtbaar is?
Plaats het bij voorkeur aan de straat op een goed zichtbare plaats.
Van reflecterende of verlichte huisnummers worden hulpdiensten echt gelukkig!

Een kleine aandachtspuntje dat in geval van nood een enorme hulp is.

 

elektrische laders

 

 

 

Wist je dat veel branden veroorzaakt worden door toestellen die aan het laden zijn.
We hebben nu eenmaal veel toestellen in huis die werken op batterijen en die moeten allemaal wel eens opgeladen worden.

 

Enkele tips :

  • gebruik enkel originele laders.
  • vervang nooit zelf batterijen die vast in een toestel ingebouwd zijn en laat ze enkel vervangen door de originele batterijen.
  • zorg dat te laden toestellen op een onbrandbare ondergrond staan.
  • dek geen toestellen af die aan het laden zijn, zo kunnen ze hun warmte kwijt.
  • laadt zo veel mogelijk overdag op.
  • plaats te laden toestellen onder of zeker in een lokaal met een rookmelder.
  • gebruik enkel originele kabels, goedkope vervang kabels zijn soms veel dunner en kunnen door de weerstand opwarmen.
  • toestellen van bedenkelijke kwaliteit haal je beter niet in huis.