Als je rookmelder in alarm gaat is het belangrijk dat iedereen weet via welke vluchtweg je jezelf en anderen in huis in veiligheid kan brengen en welke acties je verder moet ondernemen.
In je noodplan kan je ook opnemen wie je moet bellen indien er een probleem met één van je energieleveranciers ontstaat.

Door vooraf een noodplan op te maken en bijvoorbeeld afspraken te maken over de plaats waar je op elkaar wacht moet je hierover niet meer nadenken in geval van nood.
Je vluchtplan inoefenen met je kinderen zorgt er voor dat er geen paniek uitbreekt als de rookmelder in alarm gaat.
Iedereen weet dan wat te doen.
Je kan dit ook op een speelse manier oefenen met je kinderen.

In geval van nood ga je bij voorkeur naar een veilige plaats buiten of naar een plaats waar de brandweer je gemakkelijk kan zien en bereiken, bijvoorbeeld een plat dak.
Zorg dat je voor elke ruimte en bij elk scenario van brand een evacuatie route hebt.

Op de website www.mijnnoodplan.be maak je eenvoudig een noodplan met allerlei nuttige gegevens.
Het plan bevat allerlei nuttige info zoals de gegevens van de nutsmaatschappijen, nuttige contactpersonen en andere gegevens die nuttig kunnen zijn in geval van nood.

Hieronder een voorbeeld van het noodplan van de fictieve familie van Essen.
Je kan op het plan zelf ook nog een schets maken van je huis met de mogelijke uitgangen.
Het noodplan kan een leuke toevoeging zijn om samen met je kinderen te maken en ze te leren wat ze moeten doen in geval van nood.

Noodplan_familie_Van Essen_345181018