pictogrammen

pictogrammen

Als een brandweerman op hotel gaat, is het eerste wat hij doet controleren waar de vluchtwegen en nooduitgangen zijn.
In geval van nood moet je op die manier niet meer op zoek gaan!

Om de nooduitgangen en vluchtwegen op een uniforme manier aan te geven gebruikt men pictogrammen.
Dergelijke pictogrammen komen op heel wat plaatsen terug, zowel op werk als in de vrije tijd.
Bijvoorbeeld; op hotel, in winkels, op je werk, op een grootschalig evenement, in een vliegtuig, in een tunnel enzovoort.

Omdat we regelmatig zien dat de foutieve pictogrammen gebruikt worden geven we hier een overzicht van de belangrijkste pictogrammen met een woordje uitleg.
De te gebruiken pictogrammen zijn opgenomen in de wetgeving, de keuze is dus niet vrij!

Vluchtweg:

Een vluchtweg is de route die je kan volgen om een uitgang of een nooduitgang te bereiken.
De pictogram geeft dus aan wat op een bepaalde plaats, de mogelijke of meest nabije uitgang(en) zijn.
Het groene pictogram laat een wit mannetje zien dat naar de witte deur loopt!
Alternatief kan hetzelfde maar zonder mannetje worden gebruikt op plaatsen waar weinig plaats is.

Indien de uitgang op een andere etage ligt dan moet een bord gebruikt worden met groene achtergrond met een trap en een opgaande of dalende richting van de vluchtweg.

Vluchtwegen en trappen die naar de uitgangen leiden moeten minstens 80 cm vrije breedte hebben en moeten steeds vrij zijn van obstakels.

Uitgang en nooduitgang:

Een nooduitgang is een deur die rechtstreeks toegang geeft rechtstreeks naar buiten of een andere veilige plaats, van waaruit men verder naar buiten kan gaan. (bvb ander brandcompartiment of trappenhal).
Reglementaire nooduitgangen hebben een vrije doorgang, als ze helemaal open staan, van minimaal 80 cm en draaien in de richting van de vluchtrichting (naar buiten draaiende deuren).
Deze worden aangegeven met een groen bord met een vierkant die het lokaal voorstelt en een pijl met de vluchtrichting.
Dergelijke deur is ook altijd eenvoudig te openen zonder dat eerst sloten of grendels moeten losgemaakt worden.

Een deur die wel toegang geeft naar buiten maar bijvoorbeeld smaller is dan 80 cm of naar binnen draait, wordt aangegeven met hetzelfde pictogram maar dan zwart op een witte achtergrond.

Een uitgang die niet voldoet aan de voorwaarden voor een nooduitgang kan ook aangeven worden met volgende pictogram:

Verzamelplaats

In bedrijven of bij evenementen is het belangrijk om te kunnen controleren of iedereen effectief buiten is. Als iedereen dan zomaar buiten gaat of naar huis zou rijden, is het onmogelijk om dit te controleren.
Daarom worden verzamelplaatsen afgesproken.
Deze verzamelplaatsen zijn gelegen op plaatsen waar de aanwezigen de hulpdiensten hinderen.

Blusmiddelen

Een draagbaar blusapparaat:
Dit kan een blustoestel zijn met poeder, water-schuim of een CO2 toestel.

Blusdeken:

Brandhaspel:

De afmeting van de gebruikte borden pictogrammen moet zo zijn dat ze vanaf elke plaats in de ruimte goed kunnen gezien worden.
Voor advies over de borden hun afmetingen en waar je ze moet hangen kan je terecht bij de brandweer.

Share this content:

marc schevelenbos

Reacties zijn gesloten.