Voorkom schoorsteenbrand

Voorkom schoorsteenbrand

Nu het weer wat kouder wordt, gaat in veel huizen de haard weer aan. Gezellig, maar niet zonder risico: een schoorsteenbrand kan makkelijk omslaan in een volledige woningbrand. 

Een schoorsteenbrand ontstaat wanneer brandbaar materiaal in de schoorsteen vlam vat. Dat brandbaar materiaal kan een vogelnest of bladeren zijn, maar ook de roetaanslag die zich aan het rookkanaal vasthecht.

Je kan een schoorsteenbrand vermijden door je open haard of kachel en schoorsteen goed te onderhouden:

 • Laat je schoorsteen regelmatig vegen door een vakman.
 • Laat de vakman ook naar scheuren en lekkages kijken.
 • Plaats een schoorsteenkap en voorkom zo vogelnesten, ingroeiende planten en bladeren in het rookkanaal.

Naast het regelmatig (minstens jaarlijks) reinigen van je schoorsteen, kan je de roetaanslag ook verminderen door verstandig te stoken:

 • Gebruik enkel geschikte brandstof: droog en onbehandeld hout of kolen. Een kachel o haard is geen vuilbak.
 • Ventileer de ruimte voldoende. Voor een goede trek van de schoorsteen is er voldoende aanvoer van verse lucht in de ruimte nodig.
 • Kies een kachel op maat van de ruimte.

Mooi meegenomen: een goed onderhouden schoorsteen zorgt voor een beter rendement en vermindert het risico op CO-vergiftiging. Wanneer de schoorsteen verstopt raakt, is er weinig of geen ‘trek’ meer, waardoor de rook terugslaat in de kamer. Je loopt dan risico op een CO-vergiftiging, die dodelijk kan zijn.

Wat als je toch een schoorsteenbrand hebt?
Een schoorsteenbrand herken je aan een loeiend geluid in het rookkanaal, terugslaande rook en een zeer warm rookkanaal.

 • Verlaat de ruimte als er veel rook hangt.
 • Bel 112!
 • Doof, als dat kan, in afwachting van de brandweer, het vuur in de haard of kachel met zand of zout. Zo voorkom je rook in huis.
 • Sluit meteen hierna de luchttoevoer van de kachel of haard.
 • Ventileer na het doven van het vuur de ruimte. Er bestaat kans op CO-vergiftiging.
 • Laat na de brand je schoorsteen grondig controleren door een vakman vooraleer je ze terug gebruikt.

Doof bij een schoorsteenbrand je kachel of open haard nooit met water. Het water wordt onmiddellijk stoom en te veel stoom in het smalle rookkanaal kan leiden tot een explosie of een scheur in het rookkanaal.

Kortom:

 • Voorkom brand door je schoorsteen jaarlijks te laten vegen.
 • Stook alleen de voorgeschreven brandstof.
 • Zet preventief een emmer zand of een pak zout naast je haard of kachel.
 • Blus nooit met water.

Share this content:

marc schevelenbos

Reacties zijn gesloten.