Brandpreventie is het geheel aan maatregelen dat je kan nemen ter voorkoming van brand!
Maar hoe doe je dat? En is wat kan je doen voor in geval het toch fout zou lopen?

Heb je rookmelders hangen en hangen ze op de juiste plaatsen?
Haal jij altijd je lader uit het stopcontact?  Laad jij je telefoon enkel overdag op terwijl je hem in de gaten kan houden en wel liefst onder een rookmelder?
Weten je kinderen wat ze moeten doen als de rookmelder afgaat en heb je een vluchtplan met hen afgesproken en nog beter heb je het al eens geoefend?

Over dit soort vragen zullen we hier een antwoord geven.

volgende items bespreken we op onze site:

  • het vluchtplan, wat doe je als de rookmelder afgaat of als het toch fout zou lopen?