De zoneraad van de Brandweer Zone Rand heeft op 19 november 2019 een nieuw retributiereglement goedgekeurd.

In dit document worden de bedragen vastgelegd die de Brandweer Zone Rand u zal aanrekenen voor bepaalde interventies.
Eén van de gevolgen hiervan is dat voor het bestrijden van een wespennest vanaf 2020 een gedrag zal aangerekend worden van €40.

De volgende interventies voert Brandweer Zone Rand gratis uit:

  1. De interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing, met uitzondering van brandstichting, bewezen op basis van een strafrechtelijke veroordeling in kracht van gewijsde.
  2. De technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden.
  3. Bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en de catastrofen (uitgezonderd de afdekking met een zeil van een gebouw niet bedoeld in 2)
  4. De coördinatie van de hulpverleningsoperaties.
  5. De internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling.
  6. De drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft.
  7. De waarschuwing aan de bevolking.
  8. De interventie naar aanleiding van een loos alarm.
    §2. Alle andere interventies dan deze opgesomd in §1, hiervoor, alsook dringende geneeskundige hulpverlening en brandpreventie opdrachten, voert Brandweer Zone Rand uit tegen betaling van een retributie aan de tarieven bepaald in artikel 4, hierna.

Het volledige retributiereglement kan je vinden via deze link.