pictogrammen

Als een brandweerman op hotel gaat, is het eerste wat hij doet controleren waar de vluchtwegen en nooduitgangen zijn.
In geval van nood moet je op die manier niet meer op zoek gaan!

Om de nooduitgangen en vluchtwegen op een uniforme manier aan te geven gebruikt men pictogrammen.
Dergelijke pictogrammen komen op heel wat plaatsen terug, zowel op werk als in de vrije tijd.
Bijvoorbeeld; op hotel, in winkels, op je werk, op een grootschalig evenement, in een vliegtuig, in een tunnel enzovoort.

Omdat we regelmatig zien dat de foutieve pictogrammen gebruikt worden geven we hier een overzicht van de belangrijkste pictogrammen met een woordje uitleg.
De te gebruiken pictogrammen zijn opgenomen in de wetgeving, de keuze is dus niet vrij!

Vluchtweg:

Een vluchtweg is de route die je kan volgen om een uitgang of een nooduitgang te bereiken.
De pictogram geeft dus aan wat op een bepaalde plaats, de mogelijke of meest nabije uitgang(en) zijn.
Het groene pictogram laat een wit mannetje zien dat naar de witte deur loopt!
Alternatief kan hetzelfde maar zonder mannetje worden gebruikt op plaatsen waar weinig plaats is.

 

Indien de uitgang op een andere etage ligt dan moet een bord gebruikt worden met groene achtergrond met een trap en een opgaande of dalende richting van de vluchtweg.

Vluchtwegen en trappen die naar de uitgangen leiden moeten minstens 80 cm vrije breedte hebben en moeten steeds vrij zijn van obstakels.

Uitgang en nooduitgang:

Een nooduitgang is een deur die rechtstreeks toegang geeft rechtstreeks naar buiten of een andere veilige plaats, van waaruit men verder naar buiten kan gaan. (bvb ander brandcompartiment of trappenhal).
Reglementaire nooduitgangen hebben een vrije doorgang, als ze helemaal open staan, van minimaal 80 cm en draaien in de richting van de vluchtrichting (naar buiten draaiende deuren).
Deze worden aangegeven met een groen bord met een vierkant die het lokaal voorstelt en een pijl met de vluchtrichting.
Dergelijke deur is ook altijd eenvoudig te openen zonder dat eerst sloten of grendels moeten losgemaakt worden.

Een deur die wel toegang geeft naar buiten maar bijvoorbeeld smaller is dan 80 cm of naar binnen draait, wordt aangegeven met hetzelfde pictogram maar dan zwart op een witte achtergrond.

Een uitgang die niet voldoet aan de voorwaarden voor een nooduitgang kan ook aangeven worden met volgende pictogram:

Verzamelplaats

In bedrijven of bij evenementen is het belangrijk om te kunnen controleren of iedereen effectief buiten is. Als iedereen dan zomaar buiten gaat of naar huis zou rijden, is het onmogelijk om dit te controleren.
Daarom worden verzamelplaatsen afgesproken.
Deze verzamelplaatsen zijn gelegen op plaatsen waar de aanwezigen de hulpdiensten hinderen.

Blusmiddelen

Een draagbaar blusapparaat:
Dit kan een blustoestel zijn met poeder, water-schuim of een CO2 toestel.

Blusdeken:

Brandhaspel:

De afmeting van de gebruikte borden pictogrammen moet zo zijn dat ze vanaf elke plaats in de ruimte goed kunnen gezien worden.
Voor advies over de borden hun afmetingen en waar je ze moet hangen kan je terecht bij de brandweer.

 

 

Huisnummer zichtbaar?

Niet elke interventie kan je van op grote afstand zien!

Al eens op zoek geweest naar een huisnummer in een donkere straat?

Wij komen het regelmatig tegen!
Zorg jij er voor dat je huisnummer steeds duidelijk zichtbaar is?
Plaats het bij voorkeur aan de straat op een goed zichtbare plaats.
Van reflecterende of verlichte huisnummers worden hulpdiensten echt gelukkig!

Een kleine aandachtspuntje dat in geval van nood een enorme hulp is.

 

elektrische laders

 

 

 

Wist je dat veel branden veroorzaakt worden door toestellen die aan het laden zijn.
We hebben nu eenmaal veel toestellen in huis die werken op batterijen en die moeten allemaal wel eens opgeladen worden.

 

Enkele tips :

  • gebruik enkel originele laders.
  • vervang nooit zelf batterijen die vast in een toestel ingebouwd zijn en laat ze enkel vervangen door de originele batterijen.
  • zorg dat te laden toestellen op een onbrandbare ondergrond staan.
  • dek geen toestellen af die aan het laden zijn, zo kunnen ze hun warmte kwijt.
  • laadt zo veel mogelijk overdag op.
  • plaats te laden toestellen onder of zeker in een lokaal met een rookmelder.
  • gebruik enkel originele kabels, goedkope vervang kabels zijn soms veel dunner en kunnen door de weerstand opwarmen.
  • toestellen van bedenkelijke kwaliteit haal je beter niet in huis.

Elektrische installatie

Elektrische installatie

Als je aanpassingen wil doen aan de elektrische installatie in huis, laat de werken dan uitvoeren door een erkend vakman.
Na elke aanpassingen van de installatie moet je deze terug laten keuren door een EDTC (erkende dienst voor technische controle).
Heb je al een oude installatie dan moet je deze voor een woning laten keuren om de 25 jaar.
Voor een bedrijf is de frequentie afhankelijk van de activiteiten van de onderneming en het soort installatie.
Heb je twijfel over je installatie laat ze dan zeker nakijken door een specialist.
Er mogen nooit stroomvoerende delen zichtbaar zijn in de zekeringenkast of van eender welk elektrisch toestel.

Kabels

Zorg dat je kabels steeds netjes ophangt en wel zo dat ze niet gekneld kunnen komen te zitten.
Vervang beschadigde of platgedrukte kabels onmiddellijk.

Gebruik steeds kabels met een voldoende grote diameter. Een te kleine diameter kan opwarming veroorzaken.
Rol verlengkabels steeds volledig af! Een opgerolde kabel kan smelten en in brand vliegen.

Verdeeldozen

Gebruik zo min mogelijk verdeelstekkers. Als je ze toch gebruikt, kijk dan de maximale belasting na!
Gebruik bij voorkeur een verdeelstekker met overspanningsbeveiliging.

Lampen

Vervang lampen die warm worden zoals halogeen door veel zuinigere en koudere Led lampen.
Let op de maximale belasting die je mag gebruiken in een lampenkap. De warmte van de lamp zou de lampenkap kunnen doen ontbranden.

Transformatoren

Zorg dat transformatoren steeds hun warmte kwijt kunnen.
plaats ze niet op plaatsen waar brandbare materialen in de buurt zijn of zich stof kan opstapelen.

Elektriciteit en water of stof

Dat water en elektriciteit geen ideale combinatie is weet iedereen wel, je zorgt in natte ruimtes (badkamer, keuken, buitenstopcontacten) steeds dat de installatie is aangesloten op een aardlekschakelaar van 0,003 mAh.
Voor de rest van de huishoudelijke installatie voldoet een aardlekschakelaar van 0,03 mAh.

Ook stof is geen beste vriend met elektriciteit, vonken kunnen stof doen ontbranden of de hitte van bvb een transformator kan het stof doen ontbranden dat op zijn beurt dan weer andere brandbare materialen in brand kan steken.

Pot op het vuur.

Laat geen potten of pannen op het vuur onbeheerd achter.
Elk jaar worden wij wel enkele malen opgeroepen voor drooggekookte potjes.
Soms blijft het bij een huis vol stinkende rook en een flinke poets- en schilderbeurt maar regelmatig is het ook oorzaak van een brand.